ReadyPlanet.com
dot
งานแท่นเจะน้ำมัน
dot
bulletทำความเข้าใจกับ Wellhead
bulletFPSO
bulletรวมความรู้งาน offshore & onshore
bulletความปลอดภัยงานแท่นเจาะน้ำมันและบนเรือ
dot
งานปิโตรเลียม
dot
bulletงานโรงกลั่น
bulletงานปิโตรเคมี
bulletงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
หลักสูตรต่างๆ ของเรา ที่เปิดการฝึกอบรม

ขณะนี้เราได้มีการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษ safety officer ที่ต้องเรียนรู้สำหรับงานโรงกลั่น และ งานแท่นเจาะน้ำมัน ระดับพื้นฐานซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจ หรือ จป.สาขาต่างๆๆที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ความรู้จากผู้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเรียน หลังจากนั้นท่านสามารถสมัครอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องรู้สำหรับงานบนเรือและแท่นเจาะน้ำมัน ระดับ Advance I ต่อไป ซึ่งจะทำการเปิดเร็วๆนี้ซึ่งท่านต้องผ่านการอบรมระดับพื้นฐานมาก่อนจึงสามารถสมัครเรียนได้
 จป.แท่นเจาะน้ำมันอบรม จป.บริหาร ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น , จีน , เกาหลี

อบรม จป.บริหาร และความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย  เทคนิคการใช้นั่งร้าน ทำงานในที่สูง  เทคนิคการใช้เครน ปั้นจั่น, เทคนิคการใช้โฟล์คลิฟท์นอกจากนี้เรายังอบรมพัฒนาด้านคุณภาพบริหารงานบุคคล เทคนิคการผลิตการปรับปรุงต่อเนื่องกิจกรรมKYT เรามีวิทยากร ที่มีความรู้และ ประสบการณ์การทำงาร เกือบ 20 ปี ซึ่งเราไม่เน้นปริมาณผู้เข้าอบรมแต่เราเน้นคุณภาพระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมซึ่งสามารถถามคำถาม โดยไม่ต้องเขินอาย และบรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 

 

 

scaffoldอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ขณะนี้งานนั่งร้านมีส่วนสำคัญกับงานก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งตั้งนั่งร้านสูง ยิ่งต้องมีความระมัดระวังยิ่งขึ้น เราจึงได้ทำการผึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งนั่งร้าน เบื้องต้น ตามมาตรฐาน BS EN 12811-1 ซึ่งทางบริษัท ได้เข้าทำการฝึกอบรมให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียง หลายๆ แห่ง ที่ทำงานในโรงปิโตรเคมีคอล  โรงกลั่น   เราทำการฝึกอบรมให้กับท่าน ทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ 

craneอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครน

ปั้นจั่น หรือ crane เป็นเครื่องมือ  เครื่องจักร มีความสามารถใช้ยกของ ในทุกวงการอุตสาหกรรม แต่มีความอันตราย ซึ่งบางครั้งเกิดโศกนาฎกรรม มีคนตายเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเกิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ผู้ควบคุมงาน  ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ  ต้องรู้ ต้องฝึกทักษะ  และปัจจุบันมีกฎหมายควบคุม ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครน ต้องมีการอบรมตามข้อกำหนดไว้  ดังนั้น ทางหน่วยฝึกจึงจัดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้บุคคลากรของท่านมีความรู้  และ สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยได้

electricalอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้  แต่ไฟฟ้ามีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์  มีอันตรายถึงชีวิต  ดังนั้นพนักงานของท่านจำเป็นต้องรู้  ถึงวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง   ติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีสายดิน  เป็นต้น ดังนั้น ทางหน่วยฝึกได้จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า  เพื่อให้ทุกท่านทำงานอย่างถูกวิธี

control valveอบรมคอนโทรลวาล์ว

คอนโทรลวาล์ว เป็นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่ง  ซึ่งจะคอยควบคุมอัตราการไหลของของไหลในระบบ  หรือ อะนาล็อค

อบรมเทคนิคการป้องกันอันตรายด้วยระบบล็อคและติดป้ายเตือน

ในปัจจุบันมีพนักงานช่างไฟ หรือ ช่างอุตสาหกรรม สาขาอื่นๆ นั้น มักจะเกิดอุบัติที่เกิดจากการลืมตัดระบบพลังงานต่างๆ ออกให้หมดก่อนที่จะทำงานหรือซ่อมบำรุง  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า   พลังงานลม  พลังงานไฮโดรลิค  ฯลฯ

อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย  มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก  และ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทำความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของโรงงาน

รถพ่วง รถหัวลากอบรมความปลอดภัยในการใช้งานรถพ่วง รถหัวลาก

อบรมความปลอดภัยในการใช้งานรถพ่วง รถหัวลาก จ.ระยอง

 ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้งานรถพ่วง รถหัวลาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานทุกท่านจะต้องอบรมก่อนเข้าทำงานในโรงงานต่างๆ  โดยเฉพาะ เข้างานโรงกลั่น  โรงไฟฟ้า  โรงปิโตรเคมีคอล  สถานีหัวจ่ายน้ำมันต่างๆ  ซึ่

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]