ReadyPlanet.com
dot
งานแท่นเจะน้ำมัน
dot
bulletทำความเข้าใจกับ Wellhead
bulletFPSO
bulletรวมความรู้งาน offshore & onshore
bulletความปลอดภัยงานแท่นเจาะน้ำมันและบนเรือ
dot
งานปิโตรเลียม
dot
bulletงานโรงกลั่น
bulletงานปิโตรเคมี
bulletงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
อบรมการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เนื่องจากปัจจุบันมีโรงงานประเภทต่างๆ  เกิดขึ้นมากมาย และมีอันตรายมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน , แก๊ส , สารเคมี , หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใใหญ เช่น ปิโตรเคมีคอล  โรงกลั่นน้ำมัน  มีความเสี่ยงสูง และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้โรงงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 12 ประเภท ต้องทำการประเมินความเสี่ยง  ดังนั้น ทางหน่วยฝึกอบรม จึงเปิดหลักสูตรอบรมการประเมินความเสี่ยง สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาหลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน

โรงงาน 12 ประเภท มีดังนี้

- โรงงานสกัดน้ำมันพืช  เฉพาะที่มีการใช้สารตัวทำละลาย

- โรงงานเคมีภัณฑ์ สารเคมีและวัตถุอันตราย

- โรงงานผลิตปุ๋ย  สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

- โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์  ยางอีลาสโตเมอร์  พลาสติก หรือ เส้นใยสังเคราะห์

- โรงงานผลิตสี  น้้ำมันชักเงาเชลแลก  แล็กเกอร์

- โรงงานไม้ขีดไฟ

- โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

- โรงงานผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

- โรงงานผลิตก๊าซ

- โรงงานบรรจุก๊าซ

- โรงงานห้องเย็น

- โรงงานผลิต  ซ่อมแซม  ดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด
หลักสูตรต่างๆ ของเรา ที่เปิดการฝึกอบรม

OFFSHORE SAFETY FOR RIG , PLATFORM AND FPSO TRAINING
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSOรุ่น 2
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSO รุ่น3
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSO รุ่น4
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSO รุ่น 5
บรรยายพิเศษ เรื่อง Checklist เพื่อความปลอดภัยสำหรับอาคาร โรงงาน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ม.บูรพา
อบรมพนักงานเข้าใหม่ ตาม พรบ.อาชีวอนามัย 2554
อบรม จป.หัวหน้างาน article
จัด walk rally สร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานตามที่ต้องการ
อบรม จป.บริหาร ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น , จีน , เกาหลี
อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครน
อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
อบรมคอนโทรลวาล์ว
อบรมเทคนิคการป้องกันอันตรายด้วยระบบล็อคและติดป้ายเตือน
อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อบรมความปลอดภัยในการใช้งานรถพ่วง รถหัวลากแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล