ReadyPlanet.com
dot
งานแท่นเจะน้ำมัน
dot
bulletทำความเข้าใจกับ Wellhead
bulletFPSO
bulletรวมความรู้งาน offshore & onshore
bulletความปลอดภัยงานแท่นเจาะน้ำมันและบนเรือ
dot
งานปิโตรเลียม
dot
bulletงานโรงกลั่น
bulletงานปิโตรเคมี
bulletงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

 

 ความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบ เบื้องต้น ตามมาตรฐาน BS EN 12811-1

ขณะนี้งานนั่งร้านมีส่วนสำคัญกับงานก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งตั้งนั่งร้านสูง ยิ่งต้องมีความระมัดระวังยิ่งขึ้น เราจึงได้ทำการผึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งนั่งร้าน เบื้องต้น ตามมาตรฐาน BS EN 12811-1 ซึ่งทางบริษัท ได้เข้าทำการฝึกอบรมให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียง หลายๆ แห่ง ที่ทำงานในโรงปิโตรเคมีคอล  โรงกลั่น   เราทำการฝึกอบรมให้กับท่าน ทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานของท่าน ทำงาน การติดตั้ง ตามหลักวีธีที่ถูกต้อง นำไปใช้งานได้จริง ตามขัันตอนต่างๆ ตามรูป ข้างล่าง ทั้งแบบนั่งร้านญี่ปุ่น และ แบบ pipe clamp รวมถึง การตรวจสอบอีกด้วย

โดยเริ่มตั้งแต่ การวางฐาน base plate ,  การติดตั้งนั่งร้าน ทั้งแนวดิ่ง และ แนวนอน โดยใช้ แคมป์ล๊อค ชนิดต่างๆ , ติดตั้ง floor , ติดตั้งบันได ตลอดจนถึง การตรวจสอบความปลอดภัย 

 

1.  การวางฐาน base plate ให้ได้ระยะตามข้อกำหนด 

 นั่งร้านนั่งร้าน

2. ทำการเช็คแนวและระยะให้เป็นไปตามข้อกำหนด

3. ทำการติดตั้ง pipe ตามแนวนอนและแนวตั้ง และ ล็อคด้วย clamp ตามข้อกำนด

 

4. เมื่อทำงานบนที่สูง ต้องมีการใส่ safety harness ด้วยเพื่อความปลอดภัย และ เป็นไปตามข้อกฏหมายกำหนด5. ทำการตรวจสอบและการประเมินผล  รวมถึงสรุปผล และ ตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ

6. ภายหลังการฝึกอบรมได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ซึ่งทุกท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถเข้าไปทำงานได้ตามข้อกำหนดความปลอดภัย

 

ภาพการฝึกการติดตั้งนั่งร้านสำหรับบริษัทที่ต้องเข้าไปทำงานในนิคมแถบชลบุรี

 

 

"รวดเร็ว  ฉับไว  ได้มาตรฐาน  ราคาเป็นกันเอง"  ติดต่อ คุณดวงเพ็ญ 087-3242645

 

ภาพการฝึกอบรมให้เจ้าบริษัทชั้นนำ ที่ต้องไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

ภาพแสดงการฝึกอบรมการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านสำหรับทำงานในโรงไฟฟ้าราชบุรี  โดยคุณดวงเพ็ญ ได้นำวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานและเชี่ยวชาญด้านนี้มากกว่า 20 ปี ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้งานได้จริง และ คุณภาพระดับสากล ตามข้อกำหนดความปลอดภัย

 

 
คุณดวงเพ็ญนำทีมงานไปฝึกอบรมให้กับแท่นผลิตน้ำมันแห่งหนึ่ง
 

 

หลักสูตรต่างๆ ของเรา ที่เปิดการฝึกอบรม

OFFSHORE SAFETY FOR RIG , PLATFORM AND FPSO TRAINING
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSOรุ่น 2
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSO รุ่น3
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSO รุ่น4
อบรม ความปลอดภัยในการทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือ FPSO รุ่น 5
บรรยายพิเศษ เรื่อง Checklist เพื่อความปลอดภัยสำหรับอาคาร โรงงาน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ม.บูรพา
อบรมการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
อบรมพนักงานเข้าใหม่ ตาม พรบ.อาชีวอนามัย 2554
อบรม จป.หัวหน้างาน article
จัด walk rally สร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานตามที่ต้องการ
อบรม จป.บริหาร ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น , จีน , เกาหลี
อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครน
อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
อบรมคอนโทรลวาล์ว
อบรมเทคนิคการป้องกันอันตรายด้วยระบบล็อคและติดป้ายเตือน
อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อบรมความปลอดภัยในการใช้งานรถพ่วง รถหัวลาก[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (161080)

 ขอใบเสนอราคาติดตั้งนั่งร้าน ด้วยค่ะ บริษัทอยู่แถวนิคมอีสเทอร์นซีบอร์ด  

ผู้แสดงความคิดเห็น มิว วันที่ตอบ 2016-12-27 10:07:39


ความคิดเห็นที่ 2 (161088)

 มีเปิดสอนติดตั้งนั่งร้านสำหรับคนไม่มีประสบการณ์หรือไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยศ วันที่ตอบ 2016-12-29 19:23:02


ความคิดเห็นที่ 3 (176901)

 มีเปิดอบรมสอนอบรมความปลอดภัยในการปฎิบัติบนที่สูง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเปล่าค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อนัญญา วันที่ตอบ 2022-10-20 15:30:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล