ReadyPlanet.com
dot
งานแท่นเจะน้ำมัน
dot
bulletทำความเข้าใจกับ Wellhead
bulletFPSO
bulletรวมความรู้งาน offshore & onshore
bulletความปลอดภัยงานแท่นเจาะน้ำมันและบนเรือ
dot
งานปิโตรเลียม
dot
bulletงานโรงกลั่น
bulletงานปิโตรเคมี
bulletงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
วิศวกรวางแผน

ผมขอแชร์ประสบการณ์ครับ สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความฝันต้องการทำงานด้าน offshore ปิโตรเลียม โรงกลั่น   ผมเริ่มจากทำงานด้าน project planner  ซึ่งผมคิดว่า ศาสตร์นี้เปิดโอกาส ให้เราก้าวหน้า สู่ฝันที่จะทำงานด้านโยธา  ไฟฟ้า โรงกลั่น  รวมถึงงาน offshore  ซึ่งมีตำแหน่ง เรียกต่างกัน  เช่น  Scheduler , Project planner , Turnaround planner ,  offshore planner  หลักการส่วนใหญ่จะคล้ายๆ กัน แต่ต่างกันแค่ลงรายละเอียดเท่านั้น  เช่น งานซ่อมบำรุงใหญ่  Turnaround  ต้องแบ่ง job pack  เป็นข้อๆ ดังนี้

-  Scope

-  Blind list

- Method statement

- Drawing

- JSA

- MSDS

 

plannerplannerplannerplanner

      ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจใฝ่หาความรู้ท้าทายสิ่งใหม่ๆ และคิดไม่เหมือนคนอื่นๆ  มาอบรมหลักสูตร Project planner and scheduler  สำหรับทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรโยธา , วิศวกรเครื่องกล ,วิศวกรอุตสาหการ , วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องมื่อวัดคุม , วิศวกรซ่อมบำรุง  รวมทั้ง นักบริหาร หรือท่านใดก็ตามที่มีหน้าที่บริหารงาน  หรือ จบสายบริหารธุรกิจมา หรือ จบคอมพิวเตอร์   เพราะว่า สายนี้เป็นสายงาน management ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้  เพราะ อย่าลีมว่า ทุกโครงการ  ทุกโรงงาน ทุกบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับ  time , cost , resource  การวางแผนที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง   ผู้บริหารโครงการก็อย่าปล่อยให้น้องๆ  เขาทำแผนอย่างผิดๆ โดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่อง  เท่าที่ผมประสบพบเจอเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่อยู่ในวงการนี้จำได้มีคนทำงานตำแหน่งนี้ไม่เพียงแต่จบวิศวะมา   แม้ว่าจบบริหาร  คอมพิวเตอร์ ทำงานกับบริษัทชั้นนำต่างชาติ เงินเดือนก็ใกล้หลักแสน เหมือนกัน แต่ใช่ว่าจะได้ทุกคน มันขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละคน ผมให้ข้อมูล ส่วนท่านเป็นคนตัดสินใจ  เวลา สายน้ำ ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป

     สอนโดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร Project Planner and scheduler
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร Turnaround and shutdown planner  
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร กฏหมายตรวจสอบอาคาร ที่จป.วิชาชีพต้องรู้
- วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Check list สำหรับงานอาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัยให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ม.บูรพา  (สาขานี้เรียนจบมาเพื่อเป็น จป.วิชาชีพ)
-  ประสบการณ์ทำงานเกือบ 20 ปี กับโครงการขนาดใหญ่ อยู่กับบริษัทชั้นนำกับบริษัทต่างชาติ  ด้านงานโยธา   งานไฟฟ้าและเครื่องมื่อวัดคุม  งานเครื่องกล  และผ่านงานในวงการอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีคอล  โรงกลั่น และ วงการ Offshore
- มีความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จป.วิชาชีพ ,  ผู้ตรวจสอบอาคาร , นักวางแผน , นักบริหารเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , สี่หน้าที่งานอับอากาศ , ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ  กากอุตสาหกรรม

   "ผมไม่มีตำราให้   แต่ผมให้มากกว่าในตำรา"
   "ผมไม่มีวิชาการ  ผมมีแต่ประสบการณ์ให้คุณ"

   ถ้าสนใจก็สมัครเรียน  ตามวันเวลาที่ท่านสะดวกและผมสะดวก  เพราะผมไม่เน้นปริมาณ   ผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์  สอนเพื่อให้ท่านนำไปทำงานได้จริงๆ  หรือท่านที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน  หรือ เปิดโอกาสให้กับท่านที่อยากเข้ามาสู่วงการนี้   ติดต่อ คุณดวงเพ็ญ  081-6645508 หรือ 085-9924892
 

 

planner

คุณแชมป์ วิศวกรอุตสาหการ ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพ  Project planner and scheduler  พร้อมมอบวุฒิบัตรรับรองภายหลังการอบรม ภายหลังจากนั้น ก็ยังเรียกเข้ามาอบรมเพิ่ม ในส่วนของงาน Engineering  for  Process , Civil , Piping , Mechanical , Electrical , Instrument  เนื่องจากอาชีพนี้จะต้องมีความรู้หลายแขนง 

planner

คุณเจมส์ วิศวกรเครื่องกล ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพ  Project planner and scheduler  พร้อมมอบวุฒิบัตรรับรองภายหลังการอบรม ภายหลังจากนั้น ก็ยังเรียกเข้ามาอบรมเพิ่ม ในส่วนของงาน Engineering  for  Process , Civil , Piping , Mechanical , Electrical , Instrument  เนื่องจากอาชีพนี้จะต้องมีความรู้หลายแขนง  ปัจจุบัน ได้ทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับ Oil and gas แห่งหนึ่ง

planner

คุณกฤษ การศึกษาระดับปริญญาโท  ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพ Project planner and scheduler เข้าใจถึงหลักการทำ Master schedule , S-Curve , จัดทำรายงาน Weekly progress report ,  3 Month look ahead , รวมทั้งเทคนิคต่างๆ  ที่นำมาใช้ในการทำงานจริงๆ  นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลสถิติต่างๆ บางส่วนแถมติดไม้ติดมือกัน  เพื่อนำไปต่อยอดเรื่องอื่นๆ กันต่อไป  ด้านล่างนี้เป็นคำพูดเพียงส่วนหนึ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้
" หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมกับอาจารย์แล้ว  ทำให้ได้เข้าใจงานบริหารงาน อย่างเป็นขั้นตอน  อีกทั้งอาจารย์ได้นำตัวอย่างของการทำงานไปใช้งานจริง  ทำให้เห็นภาพการทำงานที่ชัดเจน มากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก  อีกทั้งอาจารย์ยังได้มอบเอกสารความรู้เพิ่มเติม เอาไว้ศึกษาหลังการอบรม และสามารถปรึกษาได้ตลอด"
 

 


 


การอบรมในโปรแกรมนี้ สามารถทำให้เรานำเอาไปใช้กับงานที่เราทำจริงได้  มีความเข้าใจมากขึ้น  รู้จักเทคนิคในการทำสิ่งต่างๆ วิทยากรมีความเป็นกันเอง และ มีประสบการณ์เยอะทำให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

อาจารย์สอนดีมากๆ เลยครับ  มีอะไรสอบถามได้โดยตรงเลย  ขอบคุณอาจารย์มากครับ

สอนตรงประเด็น   ตรงจุดที่ใช้กับงานจริงๆ ครับ

 

อาจารย์สอนง่ายและเข้าใจดีค่ะ  สำหรับคนที่ทำงานด้านนี้มาแล้ว  ดังนั้น สำหรับ ผู้ที่มาเรียนสามารถนำไปใช้ทำงานให้เกิดประโยชน์ ได้แน่นอนค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ


 

project planner

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายค่ะ  สอนตรงประเด็น ชัดเจน จากที่สงสัยก็เข้าใจมากขึ้น  สอนพื้นฐานถึงประยุกต์  ใช้งานได้ประโยชน์ ตามที่คาดหวังไว้ค่ะ
รวมความรู้งานต่างๆ ด้าน offshore & onshore

งาน load platform ลงเรือ
งานติดตั้ง platform
งานเทคนิคก่อสร้างถนน
งาน Tie in แบบ hot trap
คำศัพท์เทคนิคต่างๆที่ควรทราบ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยก stinger สำหรับงานวางท่อใต้น้ำ
การเตรียมความพร้อมสำหรับงานเชื่อมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ขั้นตอนการติดตั้ง pipeline for Oil&gas
สวมชุดคล้ายยานอวกาศสำหรับงาน confine space
การติดตั้ง Ferrule สำหรับ tube exchanger
การปฏิบัติงาน control valveแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล