ReadyPlanet.com


รับตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน


 บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด   

(ประสบการณ์ตรวจวัด 20 ปี)

 

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ใบอนุญาตห้อง Lab เลขที่ ว - 152 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- บริการตรวจวัดอากาศ ในปล่องระบายอากาศ
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน สารเคมี เสียง แสง ความร้อน
- บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน
- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  ดิน  กากตะกอน
- บริการจัดทำ EIA Monitoring Report

- รับวิเคราะห์และออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดื่ม และน้ำใช้

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

           จัดทำรายงานผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมจัดทำ สอ.3  กนอ.  

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกสถานที่ 

เพื่อนำธุรกิจของท่านสู่การได้มาซึ่งมาตรฐาน ISO 14000 โดยทีมงานที่มีความชำนาญ

 

---------------------------------------------------------------------- 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด  

Health & Envitech Co., Ltd.

77/11 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วานซอย 5 ตำบลบางเขน

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

        Tel. 0-2952-6305-9   Fax. 0-2952-6310

ติดต่อ : คุณมงคล (081) 445-2156 

คุณประสาธน์ (089) 122-5997 

คุณนารี (081) 714-2196

E-mail :  service@healthenvi.com   Website : www.healthenvi.comผู้ตั้งกระทู้ Sirilak (service-at-healthenvi-dot-com ) :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-27 14:17:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (4371735)

 บริษัท ศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม จำกัด
บริษัท ศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม จำกัด หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Center Environmental Service”หรือชื่อย่อ “CES” ให้บริการในเรื่องของจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม แบบ one stop service มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นของเราเอง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว -๒๙๔ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ได้ใบอนุญาตผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเลขทะเบียน รสส.๐๐๔-๕๙/๐๗๒๙ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 จากกองตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน เรายินดีให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยาว์ สำหรับพี่น้อง จป. จส. และผู้สนใจทุกท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัด และการแก้ไขปรับปรุง หลังการตรวจวัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการในทุกด้าน อาทิ เช่น
บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ (Stack Monitoring)
- ฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 5
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
- ความทึบแสง Opacity
- Organic Vapor
- โลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Working Area Monitoring)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
- ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ใน (Lmax)
- เสียงแบบ Noise Dose เพื่อดูเปอร์เซ็นต์การสัมผัสโรงงาน (Respirable Dust)
- เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr.) + ระดับเสียงดังสูงสุด เสียงของพนักงาน
- เสียงแบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- สารเคมีในบรรยากาศ ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
- ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr.)
- ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมี ในบรรยากาศ รอบๆ โรงงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด

บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well)
- บริการประเมินและติดตั้งบ่อสังเกตการณ์(Monitoring Well) แบบมาตรฐาน ตาม “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.๒๕๕๙” โดยทางบริษัทฯ มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้คำปรึกษา ประเมินหน้างาน กำหนดจุดเจาะตามทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ตลอดจนทำการขุดเจาะและจัดทำบ่อเฝ้าระวัง (Monitoring Well) ตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างและ “วิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน”

บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
- จัดการการทำแบบสอบถามสำรวจชุมชน และเก็บข้อมูลประมวลผล
- จัดทำรายงานการตรวจติดตาม ตามมาตรการ EIA ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

สนใจใช้บริการ
ติดต่อ : คุณจอย 090 929 6864
Line id : 0909296864
Email : sale3@cesthailand.com
Website : www.cesthailand.com

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณกร CES (korn-at-cesthailand-dot-com)วันที่ตอบ 2020-04-17 15:24:50


ความคิดเห็นที่ 2 (4334978)

  บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลเตน จำกัด
เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เราให้บริการ

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง(Leq)
ตรวจวัดเสียงดังสูงสุด(Lmax)
ตรวจวัดฝุ่นละออง(Dust)
ตรวจวัดกาซ สารเคมี ไอระเหย
ตรวจความร้อน WBGT
ตรวจวัดแสงสว่าง

ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป

ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (TSP,PM-10,PM-2.5)
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ (NO2/CO/SO2/O3)
ตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
ตรวจวัดความเร็วลมขทิศทางลม
ตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

ตรวจวัดฝุ่นละอองตามมาตรฐาน US EPA Method 1- 5
ตรวจวัดก๊าซ SO2ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ US EPA Method 10

บริการตรวจวัดและทดสอบงานด้านต่างๆ

งานที่อับอากาศ ประเมินและตรวจสอบก่อนลงทำงานในที่อับอากาศ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องทำงาน Indoor Air Quality
ตรวจวัดก๊าซ VOC รั่วสำหรับงานปิโตรเคมิคอล


ตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง

ตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่องด้วยระบบ"OPACITY METER"
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยระบบ"UV-Fluorescence"
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ด้วยระบบ "Chemiluminescence"
ตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ "NDIR Method"
ตรวจวัด Oxygen "Paramagnetic Method"
ตรวจวัด CO2 "NDIR Bench"

ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา กำหนดจุดตรวจฟรี !!

ฝ่ายขาย 099-217-9859 นภัสสร
Email : 
saleenvi.atom@gmail.com
554/34 หมู่ 10 ต.ในครองบางปลากด อ.พระสมัทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290


โดยคุณ: บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมทท
อล คอนซัลแตนท์ จำกัด email: saleenvi.atom@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้แสดงความคิดเห็น (saleenvi-dot-atom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-04 14:23:29


ความคิดเห็นที่ 1 (4298745)

 บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและสถานที่ประกอบการ


บริษัท เซฟตี้ เวิร์ล กรีน จำกัด  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาทิเช่น
1. 
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US. EPA.

2. บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ สำนักงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง ความร้อน ตามประกาศกรมสวัสดิการ  ฯ 

3.บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ เช่น ฝุ่น สารเคมี ตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ NIOSH , OSHA , ACGIH เป็นต้น

4. บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป เช่น TSP,PM10,PM2.5,CO,NOx,SO2,VOCs เป็นต้น

5. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใต้ดิน ระบบน้ำหล่อเย็น น้ำดื่ม น้ำประปา และเก็บนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า 

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจวัด เก็บสารตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จึงมั่นใจได้ว่ารายงานผลการตรวจสอบที่ทางบริษัท ฯ จัดทำจะมีความถูกต้องและแม่นยำ

หมายเหตุ
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 , รสส.และ กนอ. แก่ลูกค้า


ติดต่อ คุณนก โทร 064-5329898
Fax. 02-1152429

E-mail : safetyworldgreen@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น SWG วันที่ตอบ 2019-03-10 11:51:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล